DISCLAIMER

Banketfabriek Gebr. van Rooij B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op deze website gepubliceerde data. Ondanks die zorgvuldigheid bestaat de kans op fouten. Van Rooij is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade als gevolg van eventuele onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie van Van Rooij is het niet toegestaan om informatie, beeldmateriaal, foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgeving, die verstrekt is via de website www.vanrooypastry.nl, op enigerlei wijze te verspreiden.