MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Bij Banketfabriek Gebr. Van Rooij B.V. zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) maakt deel uit van onze visie en missie. Met behulp van branchevereniging VBZ hebben we een stappenplan ontwikkeld om MVO volledig in ons bedrijf te implementeren. In het kader van keten-verantwoordelijkheid kunnen we met het stappenplan ook de duurzaamheid van onze leveranciers inventariseren en zullen er acties worden uitgevoerd om maatschappelijk verantwoord inkopen van duurzame grondstoffen en verpakkingsmaterialen verder uit te breiden en te verbeteren.

Een mooi voorbeeld: Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) is een internationaal platform waaraan zowel industrie als maatschappelijke organisaties deelnemen. De RSPO heeft criteria opgesteld die een goede zorg voor mens, milieu en economische aspecten waarborgen. In oktober 2013 is ons bedrijf gecertificeerd voor het RSPO Supply Chain Model Mass Balance. Door het inkopen van vetstoffen op basis van duurzame palmolie hebben we een volgende belangrijke stap gezet op het gebied van MVO.

Maar MVO gaat verder dan alleen inkopen van goederen of diensten. Onze mensen zijn een zéér belangrijk kapitaalgoed. Daar zijn we zuinig op! Het continue bewaken en verbeteren van de arbeidsveiligheid is dan ook een belangrijk thema.

De implementatie van MVO biedt ons vele voordelen; we verminderen afval en uitval, zorgen voor lagere energiekosten, lager ziekteverzuim en een efficiëntere bedrijfsvoering. Deze besparingen geven op meerdere manieren een positieve impuls aan de continuïteit en stabiliteit binnen ons bedrijf.